Onze huurders

Twee categorieën

Bij verhuur van onze accommodatie hebben wij z.g. vaste gebruikers: huurders op jaarbasis. Daarbij onderscheiden wij twee categorieën:

a. verenigingen en clubs. Zij krijgen naar rato van gebruik een aantrekkelijke korting op de huurprijs.

b. gebruikers op commerciële basis. Voor deze categorie geldt de normale huurprijs zonder korting.

 

Onze vaste gebruikers zijn:

1. Katholieke Bond van Ouderen: e-mail
                                                  aggmmichielsen@onsbrabantnet.nl

2. Kempenkoor: e-mail info@kempenkoor.nl

3. Zanggroep Hajim: e-mail zanggroephajim@gmail.com

4. Theaterkoor After Eight: e-mail tk.aftereight@gmail.com

5. N.R.B.C. Vier Ruiten: e-mail: e-mail vierruiten@kpnmail.nl 

6. Scrabbleclub De Aanlegstijger

7. Sjoelclub De Kemphanen

8. Postzegelvereniging Groot Veldhoven: e-mail
                                                             jcmlschalks@onsbrabantnet.nl

9. Bridgeclub Denken en Doen : e-mail e.drunen@upcmail.nl

10.Schaakvereniging Veldhoven: e-mail g.vanempel@chello.nl

11. Bridgeclub Ensemble : bridgeclubensemble@gmail.com

12. SKOzoK, Veldhoven : e-mail rdewilt@skozok.nl

13. Luminos: e-mail patriceklaassen@hotmail.com

14. Zanggroep Amice : e-mail ellen.hogers@gmail.com