Dorpshuis in Veldhoven-dorp

Stichting Dorpscentrum Veldhoven

Bestuur

Stichting Dorpscentrum Veldhoven ( SDV )  is een rechtspersoon ‑ geen BV of NV zijnde – met d’n Bond als sociaal‑culturele accommodatie waar ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt en  beschikt over een drank‑ en horecavergunning (voor organisaties als bedoeld in artikel q. Drank‑ en Horecawet).

Medewerkers zijn in het bezit van de “Verklaring Sociale Hygiëne en hebben inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis‑ en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank‑ en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Gerard de Wilt, voorzitter

Irene Zwitserlood, secretaris

Willem Zwitserlood, penningmeester

Ad Michielsen, lid

Chantal Leijten, lid